Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1999.XLIII.tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.13. § (1) bekezdés 2.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezett.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000(VII.1.) önkormányzati rendelet 12. §- ának (5) bekezdéssel történő kiegészítését tartalmazza a módosítás, mely szerint a „Síremlék, sírbolt állításához és egyéb építési jellegű munkálatok, valamint vállalkozói tevékenységek végzéséhez a fenntartó előzetes engedélye szükséges. A munkálatok megkezdése előtt a fenntartóhoz be kell jelenteni a munka időpontját, várható időtartamát.”

A rendelet-módosítás által a temetőben végzett munkálatok, tevékenységek és azok időtartamai áttekinthetővé válnak a fenntartó számára.

A 2. §-hoz

A rendelet kihirdetésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.