Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével készült. Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítását rendelte el.

A módosítást indokolja, hogy az önkormányzat támogatni kívánja a településen letelepedni szándékozó családokat. A családalapítási, gyermekvállalási és otthonteremtési időszak változott az elmúlt években, gyakran 40 év felettieket is érint.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó támogatás feltételeit szabályozza. A jogosultság feltétele akként módosul, hogy a kérelmező (házaspár, élettárs, egyedülálló szülő) a kérelem benyújtásának időpontjában a 45.életévét még nem töltötte be.

A 2. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.