Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 10
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletét módosíthatja.
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítását központi hatáskörben az év közben nem tervezett és nem tervezhető állami támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, állami megelőlegezés, közfoglalkoztatási bértámogatás) összegével szükséges megemelni a kiadási és a bevételi előirányzatot.
Saját hatáskörben a módosítás érinti a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt. Fő oka a kiadási oldalon a nyertes MFP – Kultúrház felújítási támogatás, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt pályázat összege, bevételi oldalon az adóbevételek tervezetthez képest történő emelkedése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítás az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetési bevételének, kiadásának, a költségvetési hiánynak, finanszírozási kiadásnak, költségvetési és finanszírozási hiánynak az összegeit, valamint a kiemelt kiadási főösszegeket határozza meg.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat módosított általános tartalékát mutatja be.
A 4. §-hoz
A mellékletek a részletes változásokat tartalmazzák.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.