Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2022. 02. 10
a helyi közművelődésről
Végső előterjesztői indokolás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017.évi LXVII.törvény (továbbiakban: Módtv.) megalkotásával jelentősen módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.). Ennek megfelelően a települési önkormányzatnak rendeletben szabályozni kell az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint formáját, annak módját és mértékét.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megállapította, hogy a hatályos önkormányzati rendelet a Módtv. hatályba lépése előtti, az önkormányzat által biztosítandó kötelező feladatokról rendelkezik, a Kutv. 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások körének meghatározása helyett. Erre tekintettel a Képviselő-testület nem tett teljeskörűen eleget a Kultv.83/A. § (1) bekezdésében meghatározott jogalkotási kötelezettségének. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy az önkormányzati rendelet jogszabálysértő, ezért törvényességi felhívást tett.
A törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerinti felülvizsgálat megtörtént. A Képviselő-testület a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, és ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével eleget tesz a tárgykört érintő jogalkotási kötelezettségének.
Az önkormányzati rendelet tartalmazza a közművelődési alapszolgáltatásokra, a közművelődési feladatok ellátási formájára és módjára, a közművelődési feladatellátás finanszírozására, a közművelődési feladatokban együttműködő partnerekre vonatkozó és hatályba léptető rendelkezéseket.