Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 02. 10
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Végső előterjesztői indokolás
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról 2021.évi CXLVIII.törvény 26. §-a módosította 2022.január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. §-át, mely a polgármester díjazásáról és költségtérítéséről rendelkezik.
A Polgármester és az Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatával egyidejűleg – a Polgármester javaslatára- a Képviselő-testület megalkotta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét az Mötv.35. § (1) bekezdése alapján. Az önkormányzati képviselő részére a településen végzett tevékenysége elismeréséül havi 7.944 Ft került megállapításra, mely összeg kifizetése negyedévente történik.