Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletét módosíthatja.
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosítása az 1-12. és 15. mellékletét érinti. Korrigálásra, pontosításra került a maradvány működési-felhalmozási célú megbontása, a kötelező és önként vállalt feladatok megosztása, az állami támogatások megnevezése, az előirányzat-felhasználási ütemterv, továbbá néhány adat a részletező táblákban.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítás az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetési bevételének, kiadásának, a költségvetési hiánynak, finanszírozási kiadásnak, költségvetési és finanszírozási hiánynak az összegeit, valamint a kiemelt kiadási főösszegeket, és a finanszírozási bevételek főösszegét határozza meg.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat létszámkeretét határozza meg.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat módosított általános tartalékát mutatja be.
A 4. §-hoz
A mellékletek a részletes változásokat tartalmazzák.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.