Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 25

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.25.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletét módosíthatja.
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosítását központi hatáskörben az év közben nem tervezett és nem tervezhető állami támogatások (szociális ágazati összevont pótlék) összegével szükséges megemelni a kiadási és a bevételi előirányzatot.
Saját hatáskörben a módosítás érinti a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt. Fő oka a kiadási és bevételi oldalon egyaránt a Magyar Falu Program keretében nyert támogatás Kommunális gépek, eszközök beszerzésére (14.993.000 Ft), illetve járdafelújításra (8.792.471 Ft), s a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása a 2022. évi falunap megrendezéséhez (1.000.000 Ft). Kapott támogatást az önkormányzat nyári diákmunka bértámogatására 117.426 Ft összegben, továbbá a saját bevételek előirányzatának növelésére is szükség volt. Kiadási oldalon a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokon, fejlesztéseken túl szükség volt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, illetve az átadott pénzeszközök előirányzatának növelésére.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítás az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetési bevételének, kiadásának, a költségvetési hiánynak, finanszírozási kiadásnak, költségvetési és finanszírozási hiánynak az összegeit, valamint a kiemelt kiadási főösszegeket határozza meg.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat módosított általános tartalékát mutatja be.
A 3. §-hoz
A mellékletek a részletes változásokat tartalmazzák.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.