Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.27.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletét módosíthatja.
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításában központi hatáskörben az év közben nem tervezett és nem tervezhető állami támogatások (szociális ágazati összevont pótlék, állami megelőlegezés) összegével szükséges megemelni a kiadási és a bevételi előirányzatot.
Saját hatáskörben a módosítás érinti a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt. Fő oka a kiadási oldalon átvezetések miatt történt, főként a dologi kiadások között, illetve a felhalmozási kiadások előirányzatán történt módosítás. Bevételi oldalon a saját bevételek, az adóbevételek és a támogatások előirányzatának előirányzatának módosítására is szükség volt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítás az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetési bevételének, kiadásának, a költségvetési hiánynak, finanszírozási kiadásnak, költségvetési és finanszírozási hiánynak az összegeit, valamint a kiemelt kiadási főösszegeket határozza meg.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat módosított általános tartalékát mutatja be.
A 3. §-hoz
A mellékletek a részletes változásokat tartalmazzák.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.