Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.27.
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §-ában és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(IX.08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet).
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX.törvény 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint szükséges gondoskodni az önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és megfelelő módosításáról.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet bevezető részében a rendeletet alkotásra felhatalmazást adó és a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezések megjelölése módosul a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 55. § (1) bekezdése alapján.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet értelmező részt tartalmazó rendelkezései módosulnak.
A 3. §-hoz
A közterület elnevezés általános szabályai módosulnak.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
A közterület elnevezésével, vagy nevének megváltoztatásával vagy megszüntetésével kapcsolatos eljárási szabályok, a kezdeményezés és véleményezés szabályai egészülnek ki.
A 6. §-hoz
Hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmaz.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.