Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 22

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.22.
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletét az alábbiak szerint szükséges módosítani a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával:
„041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkció törlése a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet változása miatt
„082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme” kormányzati funkció felvétele