Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.2.) önkormányzati rendelete a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.2.) önkormányzati rendelete a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapításáról

2023.02.03.

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

(2) A Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetmény-kiegészítésre jogosultak.

2. § A Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege 2023. évben: 54.000 Ft.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései 2023. január 1-től alkalmazandók.

(3) E rendelet 2024. január 1. napján hatályát veszti.