Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X.7.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag-támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 08

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.08.
Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X.7.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag-támogatásról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
Az 1. §-hoz:
E rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.
A 2. §-hoz:
Rögzítésre került, melyik az a személyi kör, amely a szociális tűzifa támogatásra jogosult, és ki az, aki nem.
A 3-5. §-hoz:
A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza.
6. §-hoz:
A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.