Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Az 1. §-hoz: a (szociális) étkeztetés díjairól rendelkezik.
A 2. §-hoz: a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól rendelkezik.
A 3. §-hoz: a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet rendelkezését módosítja, amelynek új szövege a régi, 5. mellékletére utalás helyett az új rendeletre utal.
A 4. §-hoz: hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.