Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.2.) önkormányzati rendelete a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2023. 02. 02

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.02.
Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(II.2.) önkormányzati rendelete a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetménykiegészítésének és illetményalapjának megállapításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
Az 1. §-hoz:
Az illetménykiegészítés mértékét határozza meg, a KÖH illetékességi területének önkormányzataiéval egyezően.
A 2. §-hoz:
A köztisztviselők illetményalapjának 2023. évi összegéről rendelkezik, a KÖH illetékességi területének önkormányzataiéval egyezően.
A 3. §-hoz:
A rendelet időbeli hatályát határozza meg és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.