Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéseiről szóló 9/2003. (III.18.) önk. rendelet módosításáról

Hatályos: 2004. 02. 25- 2004. 02. 24

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2003. (III.28.) önk rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosíja:

1. § 

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A képviselői tiszteletdíj mértéke 8.000.-Ft

2. § 

(1) Ezen rendelet a kihirdetéskor lép hatályba.

(2) A tiszteledíjak kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket a 2004. január havi tiszteletdíja kifizetésénél alkalmazni kell.