Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(X.25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 26- 2016. 10. 26

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

  1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2016. évi költségvetését


                                               52 736 e Ft bevétellel

                                               72 892 e Ft kiadással

                                               20 156 e Ft negatív egyenleggel                  

állapítja meg.

 Az egyenleg fedezete a finanszírozási bevétel kiadás különbözete, ami az előző évi működési célú maradvány és Áh-án belüli megelőlegezés egyenlegéből 6.486 e Ft, valamint felhalmozási célú maradványból 13.670 e Ft.”

  1. §  A R. 3. §- ában megállapított 1. melléklet helyébe új 1. melléklet lép.

                                                                      

  1. §  A R.  4. §- ában megállapított 2. melléklet helyébe új 2. melléklet lép.

                                                                      

  1. §  A R. 5. §-ában megállapított 3. melléklet helyébe új 3. melléklet lép.
  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.