Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a letelepedési támogatásról szóló 6/2002.(VIII.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 01- 2016. 05. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a letelepedési támogatásról szóló 6/2002.(VIII.21.) rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a letelepedési támogatásról szóló 6/2002.(VIII.21.) rendelete 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1.§ A képviselő-testület azoknak a Sopronnémeti községben élő, vagy állandó lakosként a településre beköltöző fiatal házasoknak vagy élettársi kapcsolatban élőknek, továbbá azoknak az egyedülállóknak vagy gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülőknek, akik legalább 10 évig a községben állandó lakosként beköltöznek, letelepednek, és ezen idő alatt a településen élnek, 200.000.-Ft, azaz kettőszázezer forint letelepedési támogatást adhat.”

2.§ Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Sopronnémeti, 2016-04-27


Bognár Sándor                                                                                  Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző