Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 21

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

   

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. §     Az önkormányzat 2015. évi teljesített alaptevékenység         

             a.)  költségvetési kiadási főösszege       44.995  ezer forint

 b.)  költségvetési bevételi főösszege     54.479  ezer forint

             c)   finanszírozási kiadása                          453  ezer forint

             d)   finanszírozási bevétele                    11.658 ezer forint

             e)    maradványa                                    20.689 ezer forint


3. § A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az 1-2-3. mellékletben részletezve foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

               5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványát 20.689 E/Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

        6. § A költségvetés létszám keretét az 5. melléklet szerint 7 főben hagyja jóvá.

        7.§  Tájékoztató melléklet a 4. és 6. melléklet.

8.§ (1) Ez a rendelet 2016. 05. 21. napján lép hatályba.

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Sopronnémeti, 2016. május 19.


             …………………………….                                     ………………………………

                         Bognár Sándor                                                       Pálfi Zoltánné

  polgármester                                                            jegyző