Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(X.25.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és rendjéről szóló 8/2013.(VII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 26- 2016. 10. 26


Sopronnémeti  Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról és rendjéről szóló 8/2013.(VII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 8/2013.(VII.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.”

2.§ Hatályát veszti a R. 9. 10. 11. §-a.

3.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sopronnémeti, 2016-10-24Bognár Sándor                                                                      Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                          jegyző