Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 19- 2021. 12. 19

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2021.12.19.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 7/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 20. napjával.