Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép:

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 2. napjával.