Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.05.27.

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített alaptevékenysége

a) költségvetési kiadási főösszege: 85 877 e Ft

b) költségvetési bevételi főösszege: 112 725 e Ft

c) finanszírozási kiadása: 740 e Ft

d) finanszírozási bevétele: 53 762 e Ft

e) maradványa: 79 870 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az 1 - 2 -3 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 79 870 e Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 8 fő teljes munkaidősként és 1 fő részmunkaidősként hagyja jóvá.

(6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.