Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 20 - 2022. 08. 20

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.08.20.

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 71 474 253 Ft költségvetési bevétellel, 150 429 564 Ft költségvetési kiadással, 79 869 648 Ft finanszírozási bevétellel, 914 337 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint."

2. § A R 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat általános tartaléka 4.199.309,- forintban kerül jóváhagyásra.

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 21. napjával.