Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 12/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 12/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.12.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 12/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.