Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelete módosításáról

2023.03.02.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 80 349 421 Ft költségvetési bevétellel,160 400 985 Ft költségvetési kiadással, 120 965 901 Ft finanszírozási bevétellel, 40 914 337 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.

2. § A R 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat általános tartaléka 10 887 776,- forintban kerül jóváhagyásra.

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

(9) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.