Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.02.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 31. § (1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására bizottságokat választ. (2)A bizottságok jellegük szerint: állandó bizottságok (2) A képviselő-testület a következő bizottságokat hozta létre:a) Ügyrendi Bizottság (3 tag) b) Települési Értéktár Bizottság (3 tag). (4) A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot jelöli ki a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás, tovább összeférhetetlenségi ügyek, valamint a választások, kinevezések, vezetői megbízások során a titkos szavazások lebonyolítására. (5) A képviselő-testület Települési Értéktár Bizottságot hoz létre a településen fellelhető nemzeti értékek összegyűjtésére, védelmére, megőrzésére és szélesebb körben történő megismertetésére. (5) A bizottság tagjainak névsorát a 2. függelék tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.