Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 9.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 06. 08- 2013. 06. 08

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 9.) rendelete módosításáról

2013.06.08.

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 9.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (XII. 9.) rendelet 3. sz. mellékletében szereplő Helyi egyedi építmények i) pontja " i) Lakóépület: Dobó u. 5. (hrsz. 5564" szövegrész törlésre kerül.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.