Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 23- 2017. 12. 22

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §.


Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) -(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


       „ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését


                                                222 162 e Ft költségvetési bevétellel,

                                                263 086 e Ft költségvetési kiadással,

                                                  46 292 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                    5 368 e Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 40 924 e Ft felhalmozási célú felhasználást irányoz elő.”

2. §


  1. A R. 1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.
  2. A R. 2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.
  3. A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.