Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2017. (XII.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 23- 2018. 01. 22

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 16/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelete 4. §-a a következő, d) ponttal egészül ki:

„ d) reklámhordozó esetében 0.-Ft/m2/év”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 23-án lép hatályba.