Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés és egyéb étkeztetés térítési díjainak mértékéről

Hatályos: 2018. 04. 01- 2019. 03. 30

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében   meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Óvodai és iskolai étkeztetés, valamint felnőtt étkeztetés térítési díjai


1.§

 Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat, valamint a felnőtt étkezők térítési díjait a következők szerint határozza meg.Nyersanyagköltség

Ft/nap

Térítési díj

Ft/nap

óvodai ellátottak

  • napi 3 étkezés


288


365,-

Általános Iskola

  • napközi 3 étkezés
  • Tízórai+Ebéd
  • Ebéd


347.-

280.-

197,-


440,-

355,-

250,-

Felnőtt étkezés (ebéd)

  • vendég (külsős)

ÖNO háromszori


244,-

400,-


640,-

775,-2.§

  1. E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés és egyéb étkeztetés térítési díjainak mértékéről 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete.


Farád, 2018. március 29.Szalai Zoltán                                                                                                  Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                                  jegyző