Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 30

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §.


Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


       „ 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését


                                                288 292 e Ft költségvetési bevétellel,

                                                263 086 e Ft költségvetési kiadással,

                                                  51 088 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                    5 368 e Ft finanszírozási kiadással

-állapítja meg.”

2. §


(1)A R. 1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.


(2)A R. 2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.


(3)A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

                                          5 368 e Ft finanszírozási kiadással


-állapítja meg.”

3. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján 1300  órakor  lép hatályba.Farád, 2018.május 30.


………………………………..                          ……………………………………..

                  Szalai Zoltán                                                  Pálfi Zoltánné

                  polgármester                                                  jegyző


                                                                           

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. május 31-én 800 órakor megtörtént.

                                                                            ……………………………………..

                                                                                            Pálfi Zoltánné

                                                                                            jegyző