Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

                                                          

1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és a Közös Hivatalra.


A költségvetés teljesülése


1.§


(1) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2017. évi teljesített alaptevékenysége:


 a)  költségvetési kiadási főösszege     224.409 e Ft,

 b)  költségvetési bevételi főösszege    262.923 e Ft,

             c)  finanszírozási kiadása                        5.368 e Ft,

             d)  finanszírozási bevétele                     51.087 e Ft,

             e)   maradványa                                     84.233 e Ft. 


(2) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált bevételeit és kiadásait az 1. - 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2017. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 84.233 e Ft összegben – (-28.895 e Ft kötelezettséggel terhelten-) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (5) A képviselő-testület a költségvetés létszám - keretét az 5. melléklet szerint 18 főben hagyja jóvá.

       

(6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

Záró rendelkezés


1.§


Ez a rendelet a kihirdetése napján 1300 órakor lép hatályba.


Farád, 2018. május 30.             …………………………….                                     ………………………………

                         Szalai Zoltán                                                          Pálfi Zoltánné

  polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. május 31-én 800 órakor megtörtént.

     ……………………………

          Pálfi Zoltánné

           jegyző