Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 05. 31


Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (V.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. §


Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.


Farád, 2018. május 30.
Szalai Zoltán                                                                                     Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző


Mellékletek