Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 29- 2022. 10. 29

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.10.29.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 18/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 30. napjával.