Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 11. 30

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.11.30.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését: 589 719 590 Ft költségvetési bevétellel, 769 541 712 Ft költségvetési kiadással, 188 507 737 Ft finanszírozási bevétellel, 8 685 615 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint."

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "Az önkormányzat általános tartaléka 35 892 694,- forintban kerül jóváhagyásra."

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 1. napjával.