Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.05.28.

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és a Közös Hivatalra.

2. § (1) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2021. évi teljesített alaptevékenysége:

a) költségvetési kiadási főösszege 332 157 e Ft,

b) költségvetési bevételi főösszege 389 438 e Ft,

c) finanszírozási kiadása 7 573 e Ft,

d) finanszírozási bevétele 138 800 e Ft,

e) maradványa 188 508 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált bevételeit és kiadásait az 1., 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg. (

(4) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2021. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 188 508 e Ft összegben – 1 814 e Ft kötelezettséggel terhelten – a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A képviselő-testület a költségvetés létszám - keretét az 5. melléklet szerint 23 főben (21 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős) hagyja jóvá. Az átlagos statisztikai létszám 22,25 fő.

(6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.