Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06- 2022. 08. 06

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.08.06.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését: 588 294 650 Ft költségvetési bevétellel, 768 116 772 Ft költségvetési kiadással, 188 507 737 Ft finanszírozási bevétellel, 8 685 615 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.”

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Az önkormányzat általános tartaléka 37 102 293,- forintban kerül jóváhagyásra.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.