Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 14- 2023. 01. 14

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 13.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

2023.01.14.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A temetési helyért az önkormányzat az alábbi megváltási díjakat állapítja meg:

a) egyes sírhely esetén bruttó 5.000.-Ft

b) dupla sírhely esetén bruttó 10.000.-Ft

c) urnás sírhely esetén bruttó 2.000.-Ft

d) gyermeksírhely esetén bruttó 0.-Ft

e) urnafülke (egyes) bruttó 25.000.-Ft.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.