Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 04- 2023. 05. 04

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.05.04.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) urnafülke, urnasírhely esetén 25 év.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 5. napjával.