Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 12. 30

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés végrehajtása

1. § (1) Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1–3. mellékletekben foglaltak szerint:

a) 257.877.786 Ft teljesített bevétellel, ezen belül

aa) 240.990.852 Ft költségvetési bevétellel, ezen belül

aaa) 195.506.754 Ft működési bevétellel,

aab) 45.484.098 Ft felhalmozási bevétellel,

ab) 16.886.934 Ft finanszírozási bevétellel,

b) 218.856.927 Ft teljesített kiadással, ezen belül

ba) 215.368.743 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

baa) 156.414.228 Ft működési kiadással,

bab) 58.954.515 Ft felhalmozási kiadással,

bb) 3.488.184 Ft finanszírozási kiadással

jóváhagyja.

(2) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint: 25.622.109 Ft költségvetési többlettel, ezen belül

a) 39.092.526 Ft működési többlettel,

b) 13.470.417 Ft felhalmozási hiánnyal

jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2–3. melléklet, felújítási és fejlesztési feladatait a 8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint elfogadja.

2. A maradvány jóváhagyása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2021. évi maradvány-kimutatását 39.020.859 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 42.214.128 Ft összegben elfogadja.

3. Az önkormányzat vagyona

3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 734.083.143 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. Záró rendelkezések

4. §1

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 16 órakor lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.