Folyás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. §   Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint:


a)     105.470 eFt   teljesített bevétellel, ezen belül

aa)     83.017 eFt   működési bevétellel,

ab)       3.881 eFt   felhalmozási bevétellel, és

ac)     18.572 eFt   finanszírozási bevétellel és pénzmaradvány igénybevétellel


b)       94.712 eFt   teljesített kiadással, ezen belül

ba)     64.745 eFt   működési kiadással,

bb)     30.739 eFt   felhalmozási kiadással, és

bc)          -772 eFt   finanszírozási kiadással

jóváhagyja.


2. A pénzmaradvány jóváhagyása


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 10.350 eFt, költségvetési pénzmaradványát 10.350 eFt összegben jóváhagyja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a mérleg alapján, elfogadva a leltár nyilatkozatot, 301.394 eFt befektetett eszközökkel, 12.201 eFt forgóeszközökkel, 20.794 eFt kötelezettséggel, 292.801 eFt saját vagyonnal, 313.595 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.4. Záró rendelkezések


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Folyás, 2014. április 29.                          Magyar Sándor                                                        Dr. Kiss Imre

               polgármester                                                                  jegyző