Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 5/2015 (IV.17..) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről

Hatályos: 2015. 04. 18

 Réde Község Önkormányzata Képviselő- testületének  5/2015.(IV.17.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése megengedett minden év március, április, május, szeptember, október, november hónapokban

a)    hétfőtől péntekig 6 - 20 óra között,

b)      szombati napokon 6 – 12 óra között

2. § Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt, továbbá vasár- és ünnepnapokon nem megengedett az avar és kerti hulladék égetése.

 3. §  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti Réde Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2011.(III.31.) számú rendeletének 17. §-a

Réde, 2015. április 17.


Pölöskei József                                Maszlavér László

polgármester                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került:

2015.április 20.


Maszlavér László

jegyző