Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 3/2016 (V.6..) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzatának 3/2016.(V.06.) számú rendelete a 2015.évi zárszámadásról

Hatályos: 2016. 05. 06

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének


 3/2016.(V.6.)sz. rendelete


a Réde Önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról


1.§.


Réde Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Réde Község Önkormányzata a 2015.évi költségvetésről szóló 2/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását:


217.420 ezer Ft  bevételi főösszeggel

186.846  ezer Ft kiadási főösszeggel

  21.194 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.


2.§.


Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek forrásonkénti teljesítését az 1.és 1.a melléklet tartalmazza.


3.§.


Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési fenntartási kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését részletezve a 2. és 2.a melléklet tartalmazza.


4.§.


A felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.


5.§.


A felhalmozási kiadások és bevételek feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.


6.§.


Az éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.


7.§.


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.


8.§.


Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


9.§.


Az önkormányzat 2015. évi maradványáról készült kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.


10.§.


A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatást a 9. melléklet tartalmazza.11.§.


Az egyszerűsített mérleget a 10. melléklet tartalmazza.


12.§.


A követelésekről és az eszközökről készült mérlegszerű kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


13.§.


Az adósság állományát eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.


14.§.


A pénzeszköz változásokat 13. melléklet tartalmazza.


15.§.


A 2015 évi támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
17.§.


Ez a  rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.Réde, 2016.05.06.Maszlavér László                                     Pölöskei József

jegyző                                                       polgármesterKihirdetés napja:  2016.05.06.Maszlavér László

jegyző