Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 1/2017 (III.10..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 10. 17

Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 1/2017 (III.10..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

2017.04.01.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj:

a) Óvodai étkeztetés (reggeli+ebéd+uzsonna) 376,-Ft
b) Iskolai étkeztetés
reggeli 90.-Ft
ebéd 320.-Ft
uzsonna 49.-Ft
c) Felnőtt ebéd (vendégebéd) 720,-Ft
d) Szociális étkeztetés (ebéd) 850,-Ft
szociális étkeztetés után fizetendő térítési díj 630.-Ft
e) Szociális étkeztetés házhozszállítással 1015,-Ft
szociális étkeztetés után fizetendő térítési díj 795.-Ft

2. § A fenti térítési díjak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.

3. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló 4/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet.