Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 3/2017 (VI.26..) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelete a 2016.évi költségvetésről szóló 1/2016.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 26- 2017. 06. 26


Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének

                      3/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Réde  Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016. évi költségvetésének:

 

         a) Bevételi főösszegét:                        511.584.382 Ft-ban

     b) Kiadási  főösszegét:                        511.584.382 Ft-ban

     állapítja meg.

az 1. melléklet szerinti részletezés szerint.

 

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Pölöskei József                                            Maszlavér László

polgármester                                                          jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került:

 

Bársonyos, 2017……………..

 

 

                   Maszlavér László

                      jegyző