Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 4/2017 (VI.26..) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(VI.26.) sz. rendelete a Réde Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2017. 06. 27

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2017.(VI.26.) sz. rendelete


a Réde Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról


1.§.


Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Réde Község Önkormányzata a 2016.évi költségvetésről szóló 1/2016.(III.18.) önkormányzati rendelet végrehajtását:


479.385.146 Ft  bevételi főösszeggel

511.584.382 Ft kiadási főösszeggel

- 32.199.236 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.


2.§.


Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.


3.§.


Az önkormányzat és a költségvetési szervek finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.


4.§.


Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány kimutatását a 3 .melléklet tartalmazza.


5.§.


 l Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszám funkció csoportonkénti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza

                                                                                                              

6.§.


A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését önkormányzati szinten mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.


7.§.


A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését önkormányzati szinten mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.8.§.


Az önkormányzat 2016.évi kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.9.§.


Az önkormányzat 2016.évi bevételeit mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.


10.§.


Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


11.§.


Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét a 9. melléklet 1. , 2. , és 3. táblázatai tartalmazzák.


12.§.Ez a  rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.Réde, 2017.06.26.Maszlavér László                                     Pölöskei József

jegyző                                                       polgármesterKihirdetés napja:  2017………Maszlavér László

jegyző