Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 6/2017 (X.18..) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 19


Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólRéde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai legalább húsz százaléka kezdeményezte.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Réde, 2017.október 18.

                                                                                             

                                        Pölöskei József                                Maszlavér László

polgármester                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve 2017.október 18.                               Maszlavér László

                                  jegyző