Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 7/2017 (X.18..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

Hatályos: 2017. 10. 18- 2017. 12. 10

Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 7/2017 (X.18..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról

2017.10.18.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj:

a) Óvodai étkeztetés (reggeli+ebéd+uzsonna) 296,-Ft

b) Iskolai étkeztetés

reggeli 71.-Ft
ebéd 252.-Ft
uzsonna 38.-Ft
c) Felnőtt ebéd (vendégebéd) 567.-Ft
d) Szociális étkeztetés (ebéd) 669,-Ft
szociális étkeztetés után fizetendő térítési díj 496.-Ft
e) Szociális étkeztetés házhozszállítással 799,-Ft
szociális étkeztetés után fizetendő térítési díj 626.-Ft

2. § A fenti térítési díjak ÁFA-t nem tartalmaznak.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló 1/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet.