Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 24- 2020. 06. 24

Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:


1. § A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

290 961 396 Ft

Költségvetési bevétellel

349 918 859 Ft

Költségvetési kiadással

58 957 463 Ft
Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ebből:

1 235 836 Ft Működési hiánnyal

57 721 627 Ft Felhalmozási hiánnyal


63 154 431 Ft

Finanszírozási bevétellel

4 196 968 Ft

Finanszírozási kiadással

58 957 463 Ft
Költségvetési egyenleggel (többlettel)

ebből:

8 936 585 Ft Működési többlettel

50 020 878 Ft Felhalmozási többlettel

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

354 115 827 Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

354 115 827 Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

0 Ft


Tárgyévi egyenleggel

2.§ A Rendelet 1.1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete, a 2.1.-2.2 mellékletek helyébe, e rendelet 2.1-2-2. számú mellékletei, 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 7.1-7.3 számú melléklete helyébe e rendelet 5.1-5.3. számú melléklete, valamint 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.


3. § E rendelet 2020. június 24-én 17 óra 40 perckor lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Mellékletek