Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 26- 2020. 06. 26

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

226 122 712 Ft

Költségvetési bevétellel

343 233 539 Ft

Költségvetési kiadással

117 110 827 Ft
Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ebből:

58 301 436 Ft Működési hiánnyal

58 809 391 Ft Felhalmozási hiánnyal


121 716 337 Ft

Finanszírozási bevétellel

4 605 510 Ft

Finanszírozási kiadással

117 110 827 Ft
Költségvetési egyenleggel (többlettel)

ebből:

59 046 448 Ft Működési többlettel

58 809 391 Ft Felhalmozási többlettel

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

347 839 049 Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

347 839 049 Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

0 Ft


Tárgyévi egyenleggel


2.§ A Rendelet 1.1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete, a 2.1.-2.2 mellékletek helyébe, e rendelet 2.1-2-2. számú mellékletei, 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 7.1-7.3 számú melléklete helyébe e rendelet 5.1-5.3. számú melléklete, valamint 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 931 130 Ft összegben, céltartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.


4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek